Nákupný košík
Počet kusov: 0
0.00 €
Obsah košíka

Vzorový formulár

 


Adresa predávajúceho:


 


Bc. Zuzana Vajdová


Poľná 277


013 02 Nededza


 


 


Vec: Odstúpenie od zmluvy


 


Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: 
vypíšte zoznam tovaru alebo aspoň číslo objednávky a číslo faktúry, na základe ktorých Vám bol tovar doručený


Dátum objednania tovaru: vypíšte dátum objednávky


Dátum prijatia tovaru: vypíšte dátum, kedy Vám bol tovar doručený


Dôvod odstúpenia od zmluvy:  nie je povinnosťou spotrebiteľa ho uvádzať, avšak jeho dobrovoľným vyplnením nám môžete pomôcť k zlepšeniu našich služieb


Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu: uveďte prosím Vaše číslo účtu, bankové spojenie: názov banky 


S pozdravom


 


uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu (včítane ulice a čísla, PSČ a názvu obce/mesta) + Váš podpis


Dátum: doplňte dátum

Vajda.sk